MU Hồi Sinh | TEST: 19/01 - OPEN: 21/01

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 180] 19-01-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 97] 19-01-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 120] 19-01-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 205] 19-01-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 198] 19-01-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 81] 19-01-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 99] 19-01-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 101] 19-01-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 125] 19-01-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 75] 19-01-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 83] 19-01-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 89] 19-01-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 115] 19-01-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 108] 19-01-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 522] 19-01-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 79] 19-01-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 256] 19-01-2024
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 309] 19-01-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 399] 19-01-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 369] 19-01-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 303] 19-01-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 217] 19-01-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 258] 19-01-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 232] 19-01-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 370] 19-01-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 178] 19-01-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 140] 19-01-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 225] 19-01-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 209] 19-01-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 180] 19-01-2024
  Xem tất cả các bản tin